AdBlue

AdBlue is een additief voor verbrandingsmotoren, een mix van ureum en gedemineraliseerd water. Verbranding van het traditionele diesel leidt tot vorming van milieuschadelijke stikstofdeeltjes (NOx) en roetdeeltjes. AdBlue reduceert met behulp van een SCR katalysator de uitstoot van de schadelijke stoffen. Door het gebruik van AdBlue bereikt u een vermindering van de uitlaatemissie en helpt u het milieu.

AdBlue zit in een afzonderlijke brandstofttank, het is dus geen brandstof maar een toevoeging. Het verbruik is zo,n 5% ten opzichte van het dieselverbruik. Om schade aan de katalysator te voorkomen is het belangrijk om te zorgen dat er geen andere stoffen bij de AdBlue komen. Bewaar AdBlue in een tank die daarvoor geschikt is en waar niks anders in heeft gezeten. AdBlue wordt gebruikt voor vrachtwagens, trekkers en personenauto’s. Wij leveren AdBlue in IBC tanks van 1000 liter en aan de pomp. Ook het leveren van pompen en toebehoren hiervoor behoort tot de mogelijkheden.